Księża pedofile

(Dodał: Nowy)

Kościół katolicki sugeruje nowo mianowanym biskupom, że „niekoniecznie” do ich obowiązków należy zgłaszanie przypadków wykorzystywania dzieci przez księży. Według opisywanych przez „Guardian” wytycznych Watykanu jedynie ofiary lub ich rodzinny powinny podjąć decyzję, czy zgłosić policji takowe nadużycia.

Watykan posiada dokument precyzyjnie określający jak wysocy rangą przedstawiciele Kościoła powinni radzić sobie z informacjami o przypadkach nadużyć seksualnych wśród księży. W piśmie zaznaczone jest, że mimo, że powinni przestrzegać prawa to jedynym obowiązkiem biskupów jest wewnętrzne radzenie sobie z takimi oskarżeniami w przypadku oskarżeń wobec księży.

„Zgodnie ze stanem prawnym każdego państwa, w którym informowanie jest obowiązkowe, niekoniecznie do obowiązków biskupa należy zgłaszanie podejrzanych przypadków władzom, policji czy prokuratorom w momencie, gdy dowiedzą się o grzesznych czynach” – czytamy w dokumencie szkoleniowym, cytowanym przez „Guardian”. Dokument pozostawia rodzinom lub ofierze decyzję o zgłoszeniu takiego nadużycia władzom.

Wytyczne przygotował francuski terapeuta ks. Tony Anatrella, kapłan z archidiecezji paryskiej, psychiatra zatrudniony w tamtejszym College des Bernardins. Znany jest on z krytycznego stanowiska wobec ideologii gender i osób homoseksualnych.

Watykan wydał instrukcje dla nowo konsekrowanych biskupów na początku miesiąca. Szczegóły nowej polityki Kościoła katolickiego jako pierwszy przedstawiał doświadczony dziennikarz zajmujący się Watykanem John Allen z redakcji katolickiej Cruxnow.com. Zauważa on, że specjalna komisja powołana przez papieża Franciszka – Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich – nie odgrywała żadnej roli w przygotowaniu instrukcji, mimo że ma rozwijać „najlepsze praktyki” w celu zapobiegania i radzenia sobie z takimi nadużyciami.

Według osób Kościoła zbliżonych do komisji chciała ona wprowadzenia zapisu o obowiązku zgłaszania takich przestępstw. Komisja chciała, aby zgłaszanie władzom cywilnym przypadków przestępstw seksualny wobec dzieci było „obowiązkiem moralnym niezależnie czy wymaga tego prawo”.

Materiał „Polski i Świata” z listopada 2015 roku

Pobrane z:
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/watykan-biskupi-nie-maja-obowiazkow-zglaszania-naduzyc-wobec-dzieci,618334.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.